تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٤ | ٩:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده :

فولاد نورد گیلان (حسن رود)

 ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16450  1700  پول پیش
2 10 شاخه a3 15950 1700 پول پیش
 3 12 شاخه  a3 15650 1700  پول پیش
4 14 شاخه a3 -15650  1700 پول پیش
5 16الی 20
شاخه a3 -15650 -1700 پول پیش

 

 

قیمت میلگرد آناهیتای گیلان

 ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 8 شاخه a2 16750  1700  پول پیش
2 10 شاخه a3 16500 1700 پول پیش
 3 12 شاخه  a3 16350 1700  پول پیش
4 14 شاخه a3 -16350  1700 پول پیش
5 16الی25 شاخه a3 -16350 -1700 پول پیش

 

فولاد امیرکبیر خزر  گیلان

 ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16350  1700  پول پیش
2 12 شاخه a3 16150 1700 پول پیش
 3 14 شاخه  a3 15850 1700  پول پیش
4 16 شاخه a3 -15850  1700 پول پیش
5 18الی32 شاخه a3 -15850 -1700 پول پیش

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل

 ردیف سایز حالت استاندارد قیمت امروز قیمت دیروز نحوه پرداخت
1 10 شاخه a2 16350  1700  پول پیش
2 12 شاخه a3 15250 1700 پول پیش
 3 14 شاخه  a3 15250 1700  پول پیش
4 16 شاخه a3 -15250  1700 پول پیش
5 18 شاخه a3 -15250 -1700 پول پیش

آدرس ما: کیلومتر 6 جاده آستارا09143229415