قیمت ورق شرکت7 الماس24/2/91

نوشته شده توسط :پارس آسیا | ۱۳٩۱/٢/٢٤

قیمت ورق شرکت ۷ الماس

نوع ورق ضخامت عرض قیمت(ریال) محل تحویل
روغنی رول ۰.۶ ۱۰۰۰ ۱۳۲۵۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۵۷ ۱۰۰۰ ۱۳۲۰۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۸۰ ۹۹.۵ ۱۳۶۵۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۱۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۱۵ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۱.۴۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۲ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۲درجه ۲ ۱.۲۵ ۱۳۰۰۰ کارخانه
روغنی رول ۰.۴۵ ۱.۲۵ ۱۲۸۰۰ کارخانه
گالوانیزه رول

۲m

۱۰۰۰ ۱۳۸۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۴۵ ۱۰۰۰ ۱۴۷۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۵ ۱۵۰۰ ۱۴۷۰۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱.۱۵ ۱۲۵۰ ۱۴۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۱ ۱.۲۵۰ ۱۴۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۰.۴۰ ۱.۲۵ ۱۶۹۵۰ کارخانه
گالوانیزه رول ۰.۵۵ ۱۰۰۰ ۱۵۷۰۰ کارخانه

نظرات ()

برچسب‌ها: