قیمت تیر آهن اصفهان

نوشته شده توسط :پارس آسیا | ۱۳٩۱/٢/٢٧

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان درب کارخانه

91/2/27

سایز حالت نوع قیمت به ریال قیمت دیروز
۱۴ شاخه ۱۲متری ۱۸۲۰۰۰۰ ------
۱۶ شاخه ۱۲م ۲۱۴۰۰۰۰ ------
۱۸ شاخه ۱۲م ۲۶۱۰۰۰۰ ------
۲۰ شاخه ۱۲م ۳۵۶۰۰۰۰ -----
۲۲ شاخه ۱۲م ۴۰۰۰۰۰۰ ------
۲۴ شاخه ۱۲م ۴۷۷۰۰۰۰ ------
۲۷ شاخه ۱۲م ۶۸۵۰۰۰۰ ------
۳۰ شاخه     ------
۳۲ شاخه   0 ------
      ------ ------

نظرات ()

برچسب‌ها: