فروش رسمی میلگرد کاشان

پخش عمده میلگرد /تیر آهن/ورق /ناودانی 04533624419

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر - - 2 2 رول 1.25 روس - - 3 2 شیت 1 روس 16150 - 4 2 شیت 1.25 روس 16150 - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 - 7 2.5 رول 1.25 سبا 18000 - 8 2.5 رول 1.25 مبارکه 18000 - 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 16600 11 4 رول 1.5 مبارکه - 17100 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 13 5 رول 1.5 - 17500 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - - 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 17550 16900 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18000 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 16950 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17100 16950 21 12 شیت 1.5*6 سبا 17900 16800 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 17650 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 17900
/ 0 نظر / 30 بازدید

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر - 15600 2 2 رول 1.25 روس - 15600 3 2 شیت 1 روس 16200 - 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17500 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17500 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا - - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - 17700 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
/ 0 نظر / 27 بازدید

قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 قزاق-بندر انزلی - - 2 2 رول 1 روس - - 3 2 شیت 1 روس 16100 - 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17600 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17600 - 7 2.5 رول 1.25 سبا - 17200 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17280 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 فولاد - 17350 11 4 شیت 1.5*6 سبا - - 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 17350 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18600 - 15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33 - 17700 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18100 17850 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه 18500 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17800 17700 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18400 17900 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18700 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 19000 18850
/ 0 نظر / 20 بازدید

قیمت بروز ناودانی ناب تبریز

دیفسایز وزن تقریبی طول کارخانه قیمت کارخانه قیمت بنگاهنحوه پرداخت1 8 42 کوتاه ناب تبریز 15100 - پول پیش 2 8 84 بلند ناب تبریز 15100 - پول پیش 3 10 51 کوتاه ناب تبریز 15400 - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

قیمت بروز نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز ردیفسایز وزن(کیلو) کارخانه فی کارخانهطول قیمت بنگاه نحوه پرداخت1 3*3 7.5 ناب تبریز 15200 6 - پول پیش 2 3*4 11 ناب تبریز 15100 6 - پول پیش 3 4*4 14 ناب تبریز 14900 6 - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

قیمت بروز تیراهن

      ردیفسایز وزن تقریبی استاندارد کارخانه واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه 1 12 90 IPE ترک سنگین شاخه - -   2 12 105 IPE ترک سبک شاخه - -   3 12 - IPE ذوب آهن شاخه - - 4 14 155 IPE ذوب آهن کیلو - 17250     5 14 155 IPE ذوب آهن شاخه 2730000 -   6 14 130 IPE اهواز شاخه - -   7 14 136.5 IPE ناب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

قیمت بروز ناودانی ناب تبیز

دیفسایز وزن تقریبی طول کارخانه قیمت کارخانه قیمت بنگاهنحوه پرداخت1 8 42 کوتاه ناب تبریز 15100 - پول پیش 2 8 84 بلند ناب تبریز 15100 - پول پیش 3 10 51 کوتاه ناب تبریز 15400 - پول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

قیمت بروز پروفیل تهران شرق/قیمت بروز پروفیل هیربد/پروفیل تبریز/

      دیفسایز کارخانه حالت 1.522.5 3 نحوه پرداخت 1 10*20 پروفیل جهان 6 متری - 17800 - - پول پیش 2 20*20 پروفیل جهان 6متری - 17200 - - پول پیش 3 10*25 پروفیل جهان 6متری - 17800 - - پول پیش 4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 17350 - - پول پیش 5 10*30 پروفیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
آبان 96
1 پست
تیر 94
27 پست
خرداد 94
73 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
5 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
82 پست
خرداد 93
66 پست
فروردین 93
108 پست
اسفند 92
169 پست
بهمن 92
150 پست
دی 92
136 پست
آذر 92
143 پست
آبان 92
152 پست
مهر 92
157 پست
شهریور 92
103 پست
مرداد 92
143 پست
تیر 92
90 پست
خرداد 92
53 پست
اسفند 91
131 پست
بهمن 91
81 پست
دی 91
213 پست
آذر 91
391 پست
آبان 91
496 پست
مهر 91
110 پست
شهریور 91
119 پست
مرداد 91
316 پست
تیر 91
186 پست
خرداد 91
141 پست
اخبار
4 پست
ناودانی
1 پست
نبشی
3 پست
تیر_آهن
4 پست
_پر
2 پست
میلگرد_
2 پست
_تیرآهن_
2 پست
_ورق_
2 پست
_شمش_
2 پست
_نبشی_
2 پست
_ناودانی_
2 پست
آهن_آلات
5 پست
آهن
2 پست
میلگرد
4 پست
تیر_اهن
2 پست
تیرآهن
1 پست
ورق
3 پست
ورق_st52
3 پست
ورق_روس
2 پست
قیمت_طلا
1 پست
مش
1 پست
سیم
1 پست
رابیتس
1 پست
نبشی_st37
1 پست
2 پست