قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 قزاق-بندر انزلی
- 15400 2 2 رول 1 روس - 15550 3 2 شیت 1 روس

-

- 4 2 شیت 1.25 روس - - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17600 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17600 - 7 2.5 رول 1 مبارکه - - 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17250 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 17400 10 3 رول 1.5 سبا
- - 11 4 شیت 1.5*6 سبا
- 17500 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 13 5 رول 1.5 سبا - - 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 -
15 6 رول 1.5*6 سبا 18200
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18400 18100 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18200 17950 18 8 شیت 1.5*6 فولاد
18450 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18150 - 20 10 شیت 1.5*6 سبا 18000 17900 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18450 18250 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه - - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18850 18650

/ 0 نظر / 13 بازدید