قیمت تیرآهن جهان فولادد رب کارخانه28/2/91

قیمت تیرآهن جهان فولاد  کرمانشاه درب کارخانه28/2/91

ردیف نوع محصول حالت متر واحدقیمت قیمت (ریال) قیمت دیروز ۱۴ کرمانشاه ۱۲ شاخه 1695000   ۱۴ کرمانشاه ۳الی۳.۵ نرمال ------ ------ ۱۶ کرمانشاه ۵الی۸ نرمال 9600 -----

/ 0 نظر / 2 بازدید