قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر انزلی
- 15600 2 2 رول 1 روس - - 3 2 شیت 1 روس

162500

- 4 2 شیت 1.25 روس 16250 - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17550 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17550 - 7 2.5 رول 1 مبارکه - 17540 8 2.5 رول 1.25 مبارکه - 17300 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 10 3 رول 1.5 سبا
- 17280 11 4 رول 1.5 سبا
- 17300 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17800 - 13 5 رول 1.5 سبا - 17550 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18300 -
15 6 رول 1.5*6 سبا 18400 17400 16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 18200 18150 18 8 شیت 1.5*6 فولاد
18450 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 18200 18050 20 10 شیت 1.5*6 سبا 17750 18050 21 12 شیت 1.5*6 سبا 18450 - 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 18500 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18850 18850

/ 0 نظر / 13 بازدید