قیمت بروز ورق سیاه

قیمت بروز ورق

ردیفضخامتحالتسایزکارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانه1 2 رول 1 روس-بندر
- - 2 2 رول 1.25 روس - - 3 2 شیت 1 روس

16150

- 4 2 شیت 1.25 روس 16150 - 5 2.5 شیت 1*2 مبارکه 17650 - 6 2.5 شیت 2.5*1.25 مبارکه 17650 - 7 2.5 رول 1.25 سبا 18000 - 8 2.5 رول 1.25 مبارکه 18000 - 9 3 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 10 3 رول 1.5 فولاد
- 16600 11 4 رول 1.5 مبارکه
- 17100 12 4 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 - 13 5 رول 1.5
- 17500 14 5 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 -
15 6 رول 1.5*6 مبارکه st33
- -
16 6 شیت 1.5*6 مبارکه 18100 - 17 8 شیت 1.5*6 سبا 17550 16900 18 8 شیت 1.5*6 مبارکه
18000 - 19 10 شیت 1.5*6 مبارکه 17700 16950 20 10 شیت 1.5*6 سبا

17100

16950 21 12 شیت 1.5*6 سبا 17900 16800 22 12 شیت 1.5*6 مبارکه 17650 - 23 15 شیت 1.5*6 مبارکه 18550 17900

/ 0 نظر / 32 بازدید